Anna Ramsgaard-Jensen

Anna Ramsgaard-Jensen

Uddannelseslæge

Ansat fra den 1. marts 2024 – 31. august 2024

Nasseh Hashemi

Nasseh Hashemi

Vikarlæge

Ansat som vikarlæge fra den 26. februar 2024.

Sara Ellegaard Christensen

Sara Ellegaard Christensen

Uddannelseslæge

Ansat fra den 1. april 2024 – 30. september 2024


  • Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage  patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.
  • God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i enkeltmandspraksissen.
  • Enkeltmandspraksissen deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.
  • En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.