Når der skal udfærdiges attester til sundhedsforsikring eller andre instanser, skal man være opmærksom på at der kan være en egen betaling.
Prisen afhænger af attestens tidforbrug, omfang og art.

Tidsforbruget er afregnet med 500 kr. pr. attest fra start og herefter 250 kr. pr. påbegyndt 15 minutter + moms.