Eliza Helene Bøkan

Sofie Ekstrøm

Uddannelseslæge

Ansat fra den 1. september 2022 – 28. februar 2023

Jelena Pavlovic

Jelena Pavlovic

Uddannelseslæge

Ansat fra den 1. februar 2023 – 31. juli 2023


  • Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage  patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.
  • God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i enkeltmandspraksissen.
  • Enkeltmandspraksissen deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.
  • En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.