Eliza Helene Bøkan

Stine Nyby

Uddannelseslæge

Ansat fra den 1. marts – 31. august 2022

Jelena Pavlovic

Jelena Pavlovic

Uddannelseslæge

Ansat fra den 1. marts 2021 – 31. august 2021
Er pt. på barsel.


  • Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage  patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.
  • God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i enkeltmandspraksissen.
  • Enkeltmandspraksissen deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.
  • En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.