Eliza Helene Bøkan

Julie Haugaard Vandtved

Uddannelseslæge

Ansat fra den 1. september 2023 – 28. februar 2024

Jelena Pavlovic

Rikke Hansen

Uddannelseslæge

Ansat fra den 1. november 2023 – 30. april 2024


  • Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage  patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.
  • God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i enkeltmandspraksissen.
  • Enkeltmandspraksissen deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.
  • En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.